Inschrijving 2019

Inschrijving voor de 44e Rabopaaspolderloop kan hier:

Betaling dient op 2e paasdag gelijktijdig met het ophalen van uw nummer.
Er is een speciale voor-inschrijftafel aanwezig.
U krijgt geen terugkoppeling.

Advertenties